Industrial Data Analysis Service

Vi hjælper dansk industri med at udnytte big data

IDAS er et treårigt projekt finansieret af Datalogisk Institut, Københavns Universitet (DIKU) og Industriens Fond. Målet med projektet er at overføre den nyeste Big Data viden og teknologi til dansk industri samt at identificere og løse de nøglebarrierer/-forhindringer, som dansk industri står over for, når de skal anvende Big Data metoder. Vi har etableret en industriel data analyse service (IDAS) samlet på DIKU, hvor vi genererer, samler og udbreder viden om dataanalyse, for at betjene dansk industri og styrke dansk forskning og uddannelse inden for Big Data.

Støtten fra Industriens Fond benyttes som start-up finansiering for IDAS, men vi forestiller os, at IDAS vil blive en nationalt anerkendt institution i Danmark, som vil hjælpe dansk industri langt ud over den treårige bevillingsperiode.

Læs mere om projektet på Industriens Fonds hjemmeside

Rådgivning

Adgang til ekspertviden

At arbejde med Big Data kræver ekspertise inden for flere forskellige teknologiske områder som lagring, kommunikation, beregning, maskinlæring og statistik, såvel som data sikkerhed og privacy. Næsten ingen mindre virksomheder, og kun få store virksomheder, formår at følge med i den rivende udvikling inden for disse felter. IDAS samler top eksperter og unge forskere inden for disse områder, som kollektivt kan håndtere alle udfordringer inden for Big Data analyse. Først og fremmest leverer eksperterne en konsulentservice, som skal imødekomme industriens aktuelle behov inden for netop dette felt.

Ved at bringe førende forskere og virksomheder sammen vil nye avancerede tilgange og løsninger opstå og efterfølgende blive udbredt til dansk industri. IDAS vil dække markedets langsigtede behov for Big Data analyse specialister gennem uddannelse og træning. Dette inkluderer workshops og kurser for virksomheders medarbejdere såvel som data analyse projekter for datalogistuderende.

Hvordan kan IDAS hjælpe?

Konsulentservicen tilbyder en 'single point of contact' for virksomheder (se figur nedenfor) og kobling til IDAS eksperter inden for de relevante områder. Eksperterne vil hjælpe med at evaluere forretningspotentialet ved at anvende dataanalyse i din virksomhed og vil hjælpe med at løse de udfordringer, din virksomhed har, gennem pilot/feasibility studier, tredjeparts IT virksomheder, der er knyttet til IDAS og/eller fælles forskningsprojekter. Denne service vil forbedre værdikæden i din virksomhed og styrke jeres konkurrenceevne.

Læs et eksempel på, hvordan IDAS kan hjælpe virksomheder her.

Har du spørgsmål til hvordan din virksomhed kan drage nytte af IDAS?

Kontakt IDAS: idas@big-data.dk

1. Kontakt

Din virksomhed har mange data, og du vil gerne vide, hvordan du bedst muligt kan udnytte dine data til at fremme udvikling af din virksomhed. Det første skridt er at tage kontakt til os, så vi kan aftale et møde.

2. Møde

Det indledende møde kan forgå på Datalogisk Institut i København eller i din virksomhed. På mødet drøfter vi de udfordringer, som din virksomheder står over for. Og vi diskuterer, om og hvordan dine data kan bidrage til at løse udfordringerne.

3. Analyse

Når vi sammen har afklaret dataanalyseopgaven, kan næste skridt være at iværksætte et bachelor- eller masterprojekt under vejledning af en IDAS ekspert eller sammen lave en ansøgning til Innovationsfonden, InnoBooster.

4. Projekt

Et mere langsigtet projektsamarbejde kan også være en mulighed. Hvis det viser sig at være tilfældet, kan vi sammen udarbejde en ansøgning, som fx kan sendes til Innovationsfonden, Erhvervsforsker ordningen eller Grand Solutions.

Uddannelse

En af IDAS hovedaktiviteter er at bidrage til at styrke virksomheders og studerendes kompetencer inden for Big Data Analyse. I øjeblikket er følgende kursustilbud og netværk tilgængelige for erhvervsaktive og studerende.

Den 12. – 16. august 2019

Dette 5-dages sommerkursus henvender sig til dig, der allerede har stiftet bekendtskab med dataanalyse — evt. med en baggrund inden for statistik og/eller konventionel dataanalyse.

Du vil blive introduceret til både fundamentet for deep learning samt de nyeste værktøjer og metoder inden for feltet. Efter kurset vil du være i stand til at opsætte og benytte basale deep learning teknikker.

Få mere information om Deep Learning for Data Analytics.

DIKU Business Club er rammen for samarbejde mellem DIKU og erhvervsliv på områder som rekruttering, forskning og videndeling.

Der afholdes fire årlige møder samt en karrieredag hvert forår, hvor virksomheder og studerende har mulighed for at møde hinanden.

Få mere information om DIKU Business Club og mulighederne for medlemskab.

Den 13. – 17. august 2018

Dette 5-dages sommerkursus henvender sig til dig, der allerede har stiftet bekendtskab med dataanalyse — evt. med en baggrund inden for statistik og/eller konventionel dataanalyse.

Du vil blive introduceret til både fundamentet for deep learning samt de nyeste værktøjer og metoder inden for feltet. Efter kurset vil du være i stand til at opsætte og benytte basale deep learning teknikker.

Få mere information om Deep Learning for Data Analytics.

Den 21. – 25. august 2017

Dette 5-dages sommerkursus henvender sig til dig, der allerede har stiftet bekendtskab med dataanalyse — evt. med en baggrund inden for statistik og/eller konventionel dataanalyse.

Du vil blive introduceret til både fundamentet for deep learning samt de nyeste værktøjer og metoder inden for feltet. Efter kurset vil du være i stand til at opsætte og benytte basale deep learning teknikker.

Få mere information om Deep Learning for Data Analytics.

Den 14. – 18. august 2017

Dette 5-dages sommerkursus henvender sig til dig, der allerede har stiftet bekendtskab med dataanalyse — evt. med en baggrund inden for statistik og/eller konventionel dataanalyse.

På kurset bliver du opdateret på de nyeste værktøjer og metoder. Kurset fokuserer på følgende områder: Data cleaning // Statistical methods // Finding patterns and outliers in Big Data // Collecting data from instruments and devices // Systems for Big Data Analysis.

Få mere information om Big Data Analysis - tools and methods.

IDAS støtter aktivt Big Data Denmark netværket, som bringer data scientists, softwareudviklere og analytikere fra forskellige brancher sammen.

Der afholdes løbende meetups, hvor der diskuteres big data og data science koncepter, ideer, værktøjer, metoder, modeller og teknologier som benyttes til at analysere og behandle large scale data, uddrage betydning og få indsigt i data.

Læs mere om Big Data Denmark netværket.

DIKU udbyder en lang række kurser inden Data Science samt Image Analysis, Computer Vision og Computational Simulation.

Kurserne er er både for de studerende samt erhvervsfolk (enkeltfagskurser).

Få mere information om udvalget af kurser på DIKU.

Eksperterne

At arbejde med Big Data kræver ekspertise inden for mange områder såsom databaser, parallel computing, maskinlæring og visualisering. Målet med IDAS er at give den danske industri adgang til denne ekspertise via rådgivning, projekter og uddannelse.

Christian Igel, professor på DIKU

Cases

Få et indblik i, hvordan andre virksomheder har benyttet sig af IDAS' service. Vi vil løbende dele cases til inspiration under hele projektperioden.

Training

Research-Based Education (TopDanmark)

(exerntal YouTube link)

BSc Thesis

Revenue Forecasting with Neural Networks

MSc Thesis

Scalable Structural Health Monitoring Data Platform using Actors as a Database

Monitoring Changes

This work addresses detecting and monitoring changes such as deforestation at a global scale.

Detecting Roads

This project aims at detecting hardly visible roads in satellite time series data (supported by IDAS and Micrsoft AI for Earth).

Lego

Den 4. maj afholdt LEGO i samarbejde med IDAS en konkurrence for studerende på Datalogisk Institut.

Snyaplytics

IDAS skaber hurtigere lancering med et bedre produkt

SimCorp

In early 2017 Wojciech Michal Pawlak started an industrial PhD project (with SimCorp).

Master's Thesis

Deep Learning methods for image segmentation of knee cartilage from MRI scans

PhD Projekt

Detecting, classifying, and positioning railroad assets as accurately as possible!

Kontakt

Tag det første skridt på vejen til at få mest muligt ud af den data, din virksomhed råder over.

team member

Fabian Gieseke

fabian.gieseke@di.ku.dk

team member

Christian Igel

igel@di.ku.dk

IDAS — Industrial Data Analysis Service

IDAS er placeret på DIKU med adresse på følgende lokationer

Universitetsparken 1
2100 København N